Březen 2010

VELIKONOCE

29. března 2010 v 16:50 | BELLA |  VŠECHNO DOHROMADY :)
Velikonoce

Obrazek
Obrazek
Obrazek
ObrazekObrazek
Obrazek

Obrazek
                                 Obrazek  

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
      Obrazek     
Obrazek
Obrazek
ObrazekObrazek
Obrazek
       Obrazek    
    

         

             


                            
Křesťanské Velikonoce

Obrazek

ObrazekObrazek
ObrazekObrazek

Obrazek


Obrazek
Obrazek

Vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany centrálním bodem jejich víry, smrt není konec, ale nový začátek nového života proto se o Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a láska nad nenávistí.Na velikonoce se křesťané připravují 40ti denním obdobím nazývaným postní doba, které začíná Popeleční středou. Je to původně doba, kdy lidé toužící přijmout křest (katechumeni) zintezivnili svoji přípravu. Ostatní Křesťané se brzy připojili, aby si tak sami svojí víru oživili. Po velikonocích nastává velikonoční doba, která trvá 50 dní do svátků "Seslání Ducha svatého", kdy se připomíná další událost. Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších 40ti dnech setkávali se vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že již ho neuvidí, ale dostanou zvláštní posilu - Ducha svatého. Ten dostali za dalších 10 dní.Vlastní velikonoce se slaví v tzv. svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí ve velikonočním období se nosí bílá barva, barva světla, barva která připomíná roucha, která si oblékali nově pokřtění v prvotní církvi, aby symbolizovala nový život


Velikonoce podle katolické tradice začínají vigilií Neděle Vzkříšení (která završuje velikonoční triduum
Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty) a trvají padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání Ducha svatého. První týden Velikonoc se nazývá Velikonoční oktáv. 40. den Velikonoc je slavnost Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze země do nebe a jeho oslavení u Otce.
Obrazek
Velikonoce -

je odvozeno od Velké noci kdy Kristus vstal z mrtvých
Škaredá středa - nebo-li sazometná středa, v tento den by se lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce.
Zelený čtvrtek - v tento den se jí zelená strava (špenát, zelí atd.) aby byl člověk celý rok zdravý. Název Zelený čtvrtek lze také odvodit od zeleného mešního roucha, které se v ten den uživalo. Kostelní zvony zní naposled a znovu zvoní až na

Bílou sobotu, protože "odlétají do Říma". Více o tom viz

Obrazek


Velký pátek - je spojen s magickými silami, otevíraly se hory, které vydávaly své poklady a v tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat.
Řehtačka - zvuk řehtačky měl nahradit zvony, které odletěly do Říma.
Pomlázka - neboli dynovačka je tradice českých Velikonoc, zmiňuje se o tom ve svém díle například přažský kazatel Konrád Waldhauser.
Tradice v Anglii - ženy přivazují muže k židlím a za propuštění chtějí peníze.
Boží hod velikonoční - neodmyslitelné tradice Velikonoc, kdy papež na tento den promluví poselství a požehnání: Urbi et Orbi (městu a světu).

Obrazek
beránek - Symbol beránka je přítomný již v předkřesťanských tradicích. V židovské tradici symbolizoval Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.
Obrazek

kříž - Kříž je dnes nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím.
Obrazek
oheň - Velikonoční bohoslužba začíná zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svíce.

Obrazek

svíce - Svíce je v mnoha kulturách chápána jako znamení života. Velikonoční svíce symbolizuje vzkříšeného Krista - tento symbol pochází ze starověkého slavení Veliké noci, při níž se zapaluje svíce (zvaná též paškál) od ohně. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků, jímiž je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při každém křtu - aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato svíce se též rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý stejně jako Kristus prošel branou smrti; a církev se za něj modlí, aby vstal k novému životu s Bohem.

Obrazek
vajíčko - Protože vajíčko obsahuje zárodek života, bylo v mnoha kulturách symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V souvislostí s lidovou tradicí vznikl zvyk malovat tato vejce; důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.

Obrazek

zajíček - Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara.


Obrazek
pomlázka - Tento v Česku důvěrně známý symbol Velikonoc má také původ ve starých pohanských zvycíchObrazek
Obrazek
ObrazekVítejte u JANYObrazek


Obrazek
Ave Maria - Celin Dion
Obrazek

ROBÍK

29. března 2010 v 16:47 | BELLA |  ROBERT PATTISON


Stmívání

29. března 2010 v 16:45 | BELLA |  UPÍŘI
Edward and bella swan

29. března 2010 v 16:43 | BELLA |  EDWARD A BELLATwilight

29. března 2010 v 16:42 | BELLA |  TWILIGHT SÁGA

Annabel

29. března 2010 v 16:40 | BELLA |  VŠECHNO DOHROMADY :)

Percy Jackson

29. března 2010 v 16:38 | BELLA |  Percy Jackson

Rossalie

29. března 2010 v 16:34 | BELLA |  ROSALIE CULLEN

Návrat

29. března 2010 v 16:32 | BELLA |  VŠECHNO DOHROMADY :)

FOR YOU


EDWARD CULLEN

6. března 2010 v 9:11 | BELLA |  EDWARD CULLEN

No řeknu vám že se mi stejně líbí a vám ?